Gdyby 4 osoby przeszly z partii Przyszłosc do partii Przeszłosc, obie partie liczyłyby tyle samo członkow. Gdyby z partii Przeszłosć 4 osoby przeszły do partii Przyszłość to w patrii Przyszłosc byloby 3 razy wiecej członkow niz w Przeszłosci . Ile osob nalezy do Przeszłosci ? poprosze o rozwiazanie w wyrazeniu algebraicznym:)

1

Odpowiedzi

2009-10-24T12:52:47+02:00
X- Partia Przyszłości
Y - Partia Przeszłości

x - 4 = y + 4
y - 4 = 1/3 * (x + 4)

x = y + 8

y - 4 = 1/3 * ([y+8] + 4)
y - 4 = 1/3y + 8/3 + 4/3 || - 1/3y || + 4
2/3y = 12/3 + 4
2/3y = 8
y = 12
x = 12 + 8 = 20