Zapisz wszystkie obliczenia ;

1. Oblicz gdzie znajduje sie wiecej atomow ;
w 5 czasteczkach siarczku miedzi Cu²5 czy w 4 czasteczkach chlorku glinu AlCl₃

2. W ilu czasteczkach Co² znajduje s²ie tyle samo atomow tlenu co w 4 czasteczkach tlenku glinu Al³O³

1

Odpowiedzi

2010-03-11T17:40:00+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
1 Cu2S--------3*6,02*10²³ atomów
5 Cu2S-------x atomów
x=5*3*6,02*10²³
x=90,3*10²³ atomów

1 AlCl3------4*6,02*10²³ atomów
4 AlCl3--------x atomów
x=4*4*6,02*10²³
x=96,32*10²³ atomów

2.
Al2O3-------3*6,02*10²³ tlenu
4 Al2O3------x atomów tlenu
x=12*6,02*10²³
x=72,24*10²³ atomów tlenu

1 CO2------2*6,02*10²³ atomów tlenu
x CO2------72,24*10²³ atomów tlenu
x=72,24*10²³/12,04*10²³
x=6 CO2
W 6 cząsteczkach CO2 jest tyle samo tlenu co w 4 cząsteczkach Al2O3