Odpowiedz na pytania.
1.Lasy często zalewane wiosennymi przyborami wód,występują w Puszczy Białowieskiej.
2.Rozległe nieckowate obniżenie terenu otoczone wzniesieniami.
3.Bardzo żyzne gleby
4.Zwierzę podlegające ochronie w Puszczy Białowieskiej.
5.Obszar chroniony mniejszy niż park narodowy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T17:53:52+01:00
1.Takie lasy nazywają się łegowymi.Są to lasy liściaste występujące na okresowo zalewanych siedliskach o dużych wahaniach poziomu wody gruntowej.(łęgi)
2.Kotlina
3.Czarnoziemy
4.Żubr
5.Rezerwat
2 5 2