PoOoOmocy xD
wilk - 60km/h
delfin - 1 km/h
rekin 25km/h
kangur - 20 m/s
żółw - 3 km/h
koń 70km/h
gepard - 120 km/h
motyl 40km/h
sokół 60 km/h na zdobycz spada z szybkością do 100 m/s

1 Podana średnia prędkość biegu kangura jest większa od prędkości konia o :
A 20 m/min
B 200 m/min
C 2 km/h
D 12 km/h
2. uzupełnij tabelę podając odczytane z ilustracji odpowiednie prędkości w km/h oraz m/s
(w załączniku)
3 Uzupełnij zdania
Sokół spada na swą ofiarę z szybkością do ... km/h. Prędkość ta jest .... razy .... od maksymalnej prędkości geparda.
Prędkość biegu geparda jest o .... km/h .... od prędkości spadania na zdobycz sokoła.
4.Prękość biegu kangura jest od prędkości konia o około:
A 3% MNIEJSZA
B 3% WIĘKSZA
C 97% MNIEJSZA
D 97% WIĘKSZA
5. Przez 30 sekund gepard pędził za swoją ofiarą z maksymalną prędkością. W tym czasie pokonał drogę długości:
A 2 KM
B 1 KM
C O,5 KM
D. 100M
6. Wilk biegł 8 minut z maksymalną prędkością. Pokonał w tym czasie
A: 4800 M
B: 800 m
C:800O M
D: 480 M
7. Wilk przebiegł drogę długości 1,5 km. Oblicz, ile minut potrzebował na pokonanie tej drogi z maksymalną prędkością.?
TU PROSZĘ O OBLICZENIA
8. Gepard dopadł swoją ofiarę w ciągu 9 sekund, pędząc za nią z maksymalną prędkością. Jaką drogę pokonał gepard.?
OBLICZENIA
9. Żółw maszerował przez 18 minut. Oblicz, jaką odległość pokonał w tym czasie
OBLICZENIA
10. Rekin płynął z podaną na ilustracji prędkością przez pół godziny. Oblicz, ile czasu na pokonanie tego dystansu pokonuje delfin.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T19:20:32+01:00
1.c. 2km/h
1km-1000m
0,02km/s <-zamieniłam m na km
72km/h <-zamieniłam s na h
72km/h - 70km/h = 2km/h

2.
wilk:
60*1000=60000m/h
60000/3600=16m/s <- ten wynik do tabelki
kangur:
60/1000=0,06km/s
0,06*3600=20km/s <- ten wynik do tabelki
gepard:
120*1000=120000m/h
120000/3600=33m/s <- ten wynik do tabelki
delfin:
1*1000=1000m/h
1000/3600=0,2m/s <- ten wynik do tabelki
rekin:
25*1000=25000m/h
25000/3600=7m/s <- ten wynik do tabelki
motyl:
40*1000=40000m/h
40000/3600=11m/s <- ten wynik do tabelki
koń:
70*1000=70000m/h
70000/3600=19m/s <- ten wynik do tabelki
żółw:
3*1000=3000m/h
3000/3600=0,8m/s <- ten wynik do tabelki
sokół:
60*1000=60000m/h
60000/3600=16m/s <- ten wynik do tabelki
3.Sokół spada na swą ofiarę z szybkością do 60km/h . Prędkość ta jest 2 razy mniejsza od maksymalnej prędkości geparda. Prędkość biegu geparda jest o 60 km/h większa od prędkości spadania na zdobycz sokoła.
4.
B 3% WIĘKSZA
C 97% MNIEJSZA
5. B: 1 KM
6.B: 800 m
7.
100 m/min.
0,1 km/min.

0,1 km - 1 min.
1,5 km - ? min.
?=(1,5 * 1 min. ) / 0,1 km
?= 15 min.

8. 33m/s * 9s = 297 m.

9.
3000/60=50m/min. <- zamieniłam sekundy na minuty
50m/min * 18 min. = 900m

4 4 4