W gospodarstwwie z 25ha zebrano 587,5 kwintala przenicy z 32 ha zebrano 716,8 kwintala jęnczmienia a 12,5 ha zebrano 222,5 kwintala żyta.Oblicz jaki był przeciętny plon z jednego hektara przenicy, jenczmienia i żyta oblicz sposobem pisemnym

1

Odpowiedzi

2010-03-12T13:07:33+01:00
A)z 25 ha zebrano 587,5 kwintala pszenicy
b)z 32 ha zebrano 716,8 kwintala jęczmienia
c)z 12,5 ha zebrano 222,5 kwintala żyta

q - kwintal
t - tona
ha - hektar
a)587,5:25=23,5q/ha=2,35t/ha
b)716,8:32=22,4q/ha=2,24t/ha
c)222,5:12,5=17,8q/ha=1,78t/ha
Odp z jednego hektara można uzyskać 2,35t pszenicy, 2,24t jęczmienia i 1,78t żyta.

PS: pszenicy przez sz i jęczmienia przez ę