Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T17:38:01+01:00
„Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną, dając mu godność osoby obdarzonej możliwością decydowania i panowaniem nad swoimi czynami” (KKK 1730). Życie w wolności jest zatem powołaniem człowieka. Każdy z nas jest świadomy, że posiada zdolność dokonywania wyborów. Nie znaczy to jednak, że wszyscy ludzie żyją w wolności, gdyż realizacja tego Bożego daru nie następuje w sposób automatyczny, jak uczenie się chodzenia czy posługiwania językiem ojczystym. Wolność stanowi dla każdego człowieka dar i zadanie. Nie można jej sobie zagwarantować raz na zawsze. Nikt z nas nie jest w pełni wolnym wewnętrznie i zewnętrznie. Nikt też nie jest w sposób absolutny zniewolony. Każdy człowiek posiada sobie tylko właściwy stopień wolności.
4 3 4
2010-03-11T17:41:21+01:00
"Jakie są granice ludzkiej wolności?" to pytanie zadają sobie najwięksi myśliciele od setek lat, tworzą przeróżne ciekawe teorie. Myślę jednak że najlepsza z dziesiątek teorii jest Teoria J.S Milla. Pan Mill w swojej rozprawie l wskazuje granice wolności jednostki tam, gdzie narusza ona prawa innej jednostki. „Jedynym celem usprawiedliwiającym ograniczenie przez ludzkość indywidualni bądź zbiorowo, swobody działania jakiegokolwiek człowieka jest samoobrona, że jedynym celem, dla którego ma się prawo sprawować władzę nad członkiem cywilizowanego społeczeństwa wbrew jego woli jest zapobieżenie krzywdzie innych." Oznacza to że granicą wolności człowieka jest wolnoiść drugiego bliźniego. Zgadzam się z nim w tej kwestii
3 3 3
2010-03-11T17:49:49+01:00
Granicą wolności jednego człowieka jest wolność drugiego. Wynika z tego to, że wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego. Wolność człowieka ogranicza także prawo. Wbrew niektórym poglądom prawo we właściwy sposób ogranicza wolność. Oznacza to, że gdyby nie było prawa każdy człowiek robiłby to, na co ma ochotę i na świecie byłoby więcej zła niż obecnie.
13 4 13