1.Podaj 3 przykłady wpływu sfer Ziemi na życie człowieka.
2.Uzasadnij twierdzenie , że działalność człowieka ma coraz większy wpływ na klimat kuli ziemskiej.Podaj przykłady zmian klimatycznych spowodowanych działalnością człowieka.
3.Co to są prądy konwekcyjne ?

Ratujcie !!! Tylko prosze pisac , ktora odpowiedz do którego zadanie .

1

Odpowiedzi

2009-04-20T16:44:04+02:00
Zad.3
Prądy konwekcyjne (podłoża skorupy ziemskiej) (prądy podskorupowe) - według teorii wędrówki płyt tektonicznych są to przepływy plastycznej materii skalnej i skalno-magmowej w płaszczu Ziemi. Są one powolne - osiągają prędkość kilku centymetrów na rok oraz są oparte na mechanizmie konwekcji.
Teoria prądów konwekcyjnych została przyjęta przez teorię płyt litosfery w celu wyjaśnienia przyczyn powstawania skorupy oceanicznej - spreadingu w grzbietach oceanicznych, jej pochłaniania w tzw. strefach subdukcji, przemieszczania się kontynentów i powstawania pasm orogenicznych.