Odpowiedzi

2010-03-12T20:27:54+01:00
A)s> lub równe-1+4
s>lub równe3
s∈<3,+nieskończoności)
b)to 2x+5<-1+2x
2x-2x<-1-5
0<-6
c)to -3x-15>-20-3x
-3x+3x>-20+15
0>-5
d)-2/3x+2x>lub równe4
8/3>lubrówne4/:8/3
x>lubró3/2
x∈<3/2,+niesko)
e)to -5x+5x<-20-12
0<-32
f)to 1/2x-10<x/2-3
1/2x-x/2<-3+10
1/2x-1/2x<7
0<7