Odpowiedzi

2010-03-11T18:04:49+01:00
Mowo polska, Wisło rodzinna,

miłości od innych słów prostsza...

Mowo wysoka, rzeko głębinna,

mowo i rzeko Mazowsza.Słowa głębinne rodzą się z dna

rzeki – zadumy, Wisły,

a inne słowa – serce je zna –

uniesie skrzydło rybitwy,aby je słońce zaklęło w wiersz,

w blaski i w lot zmieniło,

A jedno skrzydło wiersza – to śmierć,

a drugie skrzydło – miłość.Mowo polska, groźniejsza niż burza

i od słowików miększa,

oba skrzydła w tobie zanurzam,

powracam do twego wnętrza,

ze mną słowo „sława”,

ze mną słowo „Warszawa”.

(W. Broniewski)NARRATOR