Odpowiedzi

2010-03-11T17:53:04+01:00
Pierwszoplanowe (fundamentalne) prawa człowieka, stanowiące niejako podstawę jego funkcjonowania w państwie, oraz takie, które można traktować jako drugoplanowe, są równie istotne.
Katalog podstawowych praw to:
• prawa osobiste,
• prawa polityczne,
• prawa społeczno – ekonomiczno – kulturalne.
Prawa osobiste
• prawo do życia,
• zakaz tortur,
• prawo do wolności,
• prawo do bezpieczeństwa osobistego,
• prawo do rzetelnego procesu,
• prawo do prywatności,
• prawo do własności,
• prawo do swobody poruszania się.
Prawa polityczne
• wolność sumienia,
• wolność wyznania,
• prawo do zgromadzeń,
• prawo do stowarzyszania się,
• prawo wyborcze,
• prawo do równego i wolnego dostępu do służby politycznej.
Prawa społeczno – ekonomiczno -kulturalne
• prawo do pracy,
• prawo do ochrony zdrowia,
• prawo do nauki,
• prawo do korzystania z walorów środowiska naturalnego,
• prawo do korzystania z dorobku kultury,
• prawo do twórczego udziału w kulturze,
• prawo do założenia rodziny,
• prawo do opieki nad rodziną,
• prawo do opieki na młodzieżą.
2 4 2
2010-03-11T18:37:18+01:00
Pierwszoplanowe (fundamentalne) prawa człowieka, stanowiące niejako podstawę jego funkcjonowania w państwie, oraz takie, które można traktować jako drugoplanowe, są równie istotne.
Katalog podstawowych praw to:
• prawa osobiste,
• prawa polityczne,
• prawa społeczno – ekonomiczno – kulturalne.
Prawa osobiste
• prawo do życia,
• zakaz tortur,
• prawo do wolności,
• prawo do bezpieczeństwa osobistego,
• prawo do rzetelnego procesu,
• prawo do prywatności,
• prawo do własności,
• prawo do swobody poruszania się.
Prawa polityczne
• wolność sumienia,
• wolność wyznania,
• prawo do zgromadzeń,
• prawo do stowarzyszania się,
• prawo wyborcze,
• prawo do równego i wolnego dostępu do służby politycznej.
Prawa społeczno – ekonomiczno -kulturalne
• prawo do pracy,
• prawo do ochrony zdrowia,
• prawo do nauki,
• prawo do korzystania z walorów środowiska naturalnego,
• prawo do korzystania z dorobku kultury,
• prawo do twórczego udziału w kulturze,
• prawo do założenia rodziny,
• prawo do opieki nad rodziną,
• prawo do opieki na młodzieżą.
10 1 10