PoOoOmocy xD
wilk - 60km/h
delfin - 1 km/h
rekin 25km/h
kangur - 20 m/s
żółw - 3 km/h
koń 70km/h
gepard - 120 km/h
motyl 40km/h
sokół 60 km/h na zdobycz spada z szybkością do 100 m/s

1 Podana średnia prędkość biegu kangura jest większa od prędkości konia o :
A 20 m/min
B 200 m/min
C 2 km/h
D 12 km/h
2. uzupełnij tabelę podając odczytane z ilustracji odpowiednie prędkości w km/h oraz m/s
(w załączniku)
3 Uzupełnij zdania
Sokół spada na swą ofiarę z szybkością do ... km/h. Prędkość ta jest .... razy .... od maksymalnej prędkości geparda.
Prędkość biegu geparda jest o .... km/h .... od prędkości spadania na zdobycz sokoła.
4.Prękość biegu kangura jest od prędkości konia o około:
A 3% MNIEJSZA
B 3% WIĘKSZA
C 97% MNIEJSZA
D 97% WIĘKSZA
5. Przez 30 sekund gepard pędził za swoją ofiarą z maksymalną prędkością. W tym czasie pokonał drogę długości:
A 2 KM
B 1 KM
C O,5 KM
D. 100M
6. Wilk biegł 8 minut z maksymalną prędkością. Pokonał w tym czasie
A: 4800 M
B: 800 m
C:800O M
D: 480 M
7. Wilk przebiegł drogę długości 1,5 km. Oblicz, ile minut potrzebował na pokonanie tej drogi z maksymalną prędkością.?
TU PROSZĘ O OBLICZENIA
8. Gepard dopadł swoją ofiarę w ciągu 9 sekund, pędząc za nią z maksymalną prędkością. Jaką drogę pokonał gepard.?
OBLICZENIA
9. Żółw maszerował przez 18 minut. Oblicz, jaką odległość pokonał w tym czasie
OBLICZENIA
10. Rekin płynął z podaną na ilustracji prędkością przez pół godziny. Oblicz, ile czasu na pokonanie tego dystansu pokonuje delfin.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T17:39:41+01:00