Odpowiedzi

2010-03-11T18:59:05+01:00
Masa cząsteczkowa w unitach H₃PO₄= 98u

Masa cząsteczkowa w gramach 98 x 1 ÷ 6,06 x 10²³g = (98 ÷ 6,02) x 10²³g = 16,28 x 10²³g = 1,628 x 10⁻²²

Masa 20 cząsteczek H₃PO₄= 20 x 1,628 x 10⁻²²= 32,56 x 10⁻²²= 3,256 x 10⁻²¹g

Odpowiedź: Masa 20 cząsteczek H₃PO₄ to 3,256 x 10⁻²¹g.
9 2 9