Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-11T18:01:57+01:00
1. Senior to ktoś kto ma wasala
wasalem nazywano każdego, kto złożył hołd lenny
2.wasal klękał przed swoim seniorem i składał mu uroczystą przysięgę wierności, zobowiązując się do niesienia pomocy swojemu seniorowi.
3.
Senior- Dawał mu bogactwo w postaci ziemi, pieniądzach lub udziału w łupach. Musiał chronić rodzinę wasala.
Wasal. Musiał być posłuszny Seniorowi, był zobowiązany do pomocy zbrojnej, rady. Bronić ziemie pana
2010-03-11T18:25:33+01:00
1. Senior- feudał, który na mocy hołdu lennego obejmował zwierzchnictwo nad wasalem i nadawał mu lenno; Seniorem był: król, książę, hrabia, margrabia, baron, biskupi i opaci
"Wasal mojego wasala nie jest moim wasalem"

Wasal- wolny człowiek, który zobowiązał się służyć seniorowi. Zwykle w zamian za służbę otrzymywał lenno, stąd nazywany był też lennikiem; pochodzenie z rodu rycerskiego, urzędnicy

Coś w stylu: Senior pan wasala...

2. Hołd (łac. homagium)- ceremonio publiczna, podczas której wasal przysięgał służyć seniorowi, a senior oficjalnie uznawał swego wasala.

3.Senior:
-Prawo do dysponowania lennem
- obowiązek gwarancji spokojnego posiadania lenna przez wasala
- w razie złamania zasady lennej, lenno przechodziło pod władzę seniora
- prawo posiadania nieograniczonej liczby wasali

Wasal:
-obowiązek służby wojskowej
- obowiązek udziału w sądzie i radzie seniora
- obowiązek finansowania seniora w razie potrzeby
- możliwość utraty lenna w razie nie wywiązania sie z obowiązków
- prawo posiadania nieograniczonej liczby wasali za zgodą seniora

Chyba bardziej się rozpisałam niż osoba nade mną xD