Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T21:22:05+01:00
Katedra Notre-Dame w Paryżu jest przykładem katedry gotyckiej.Powstawała w latach 1163-ok.1330.Wymiary długość 130m,wysokość wież 69m.Wnętrze katedry jest 5-nawowe,z transeptem i głębokim chórem.Po obu stronach nawy głównej biegną rzędy gładkich,cylindrycznych filarów,połączonych z żebrami spływającymi ze sklepień krzyżowo-żebrowych.W górnej części budowli zredukowano mury,zastępując je wielkimi oknami witrażowymi.Niezwykle wyszukane witraże,wypełniające olbrzymie rozety przedstawiają sceny ze Starego i Nowego Testamentu.Fasadę katedry,flankowaną 2 wysokimi ,czworobocznymi wieżami,podzielono na poziome sektory:u dołu znajdują się trzy portale ozdobione posągami,wyżej tzw.galeria królów ,potem rozeta pomiędzy dwoma biforiami,następnie arkadowa galeryjka,a na końcu wieże.Na zewnątrz katedrę otacza zespół łuków przyporowych.Na przecięciu nawy głównej -iglica.
3 3 3