Odpowiedź na ponizsze pytania, podając po dwa przykłady dyscyplin sportowych.
Which sports do you play/do:
1 in a team?
2 in summer?
3 outdoors?
4 in water?

Podkreśl właściwe słowo tak aby utworzyć poprawnie wyrazenie
1 GO / DO aerobics
2 LOSE / FIGHT a match
3 CHEER / WIN a medal
4 WORK OUT / TAKE PART in a gym
5 WIN / COMPETE against an opponent

2

Odpowiedzi

2010-03-11T18:01:00+01:00
In a team i play in volleyball , basketball
in summer i ride a bike
outdoors i play on football
in water i swim

go aerobics
lose a match
WIN a medal
WORK OUT in a gym
COMPETE against an opponent
4 3 4
2010-03-11T18:01:44+01:00
1football,basketball
2swim,volleball
3baseball, ice-skating
4 scuba diving, canoeing

1 do
2lose
3win
4work out
5compete
3 3 3