Odpowiedzi

2009-10-24T15:34:48+02:00
W 1856 roku powstaje Towarzystwo Rolnicze na czele z Andrzejem Zamojskim. Celem towarzystwa była troska o podniesienie poziomu rolnictwa, a także dążenie do uwłaszczenie chłopów. Propozycje uwłaszczeniowe były popierane przez kształtującą się burżuazję polską, która liczyła na wpływ taniej siły roboczej do miast. Sprawa niepodległości Polski była odsuwana na dalszy plan i dlatego to ugrupowanie na czele z Jurgensem było nazywane Millenerami. W tym okresie dochodzi do radykalnego rozwiązania sprawy chłopskiej. Głównym ośrodkiem życia politycznego na ziemiach polskich stała się Akademia Medyczna założona w 1856 roku i tam nastąpił jeszcze nieformalny podziała na białych i czerwonych. Nastroje rewolucyjne społeczeństwa Królestwa Polskiego ujawniły sie na pogrzebie generałowej Sowińskiej. Wszystkie te wydarzenia będą stanowiły pośrednią przyczynę wybuchu powstania styczniowego.Bezpośrednia przyczyna wybuchu powstania to branka zarządzona przez Aleksandra Wielkopolskiego, która miała być przeprowadzona w nocy z 14 na 15 stycznia. Nie chcąc dopuścić do licznych aresztowań, powstańcy decydują się na ropoczęcie walki 22 stycznia 1863 roku. W tym dniu został wydany manifest Rządu Narodowego, który wprowadzał wolność osobistą chłopów, zapowiadał też uwłaszczenie. Każdy chłop biroący udział w powstaniu miał otrzymać 3 morgowe gospodarstwo za odszkodowaniem. Ze względu na układ sił powstanie styczniowe ma charakter typowo partyzancki. Wojska partyzanckie w momencie wybuchu walki liczyły około 25 tysięcy żołnierzy i nigdy nie przekroczyły 30 tysięcy. Wojska rosyjskie na początku liczyły 100 tysięcy, a następnie przeszło 400 tysięcy.
Przyczyny wybuchu:
- chęć odzyskania niepodległości
- odbywały się manifestacje patryiotyczne, zaczęto rozpowszechniać prasę, ulotki antyrosyjskie; dokonano kilku zamachów na urzędników i oficerów rosyjskich. Władze nie represjonowały Polaków.
- władze carskie ogłosiły nadzwyczajny pobór do armii, co przyspieszyło wybuch powstania
Przebieg i dowódcy:
- walki miały charakter partyzancki
Dyktatorzy:
Ludwik Mierosławski
Marian Langiewicz
Romuald Traugutt
-stoczono ok. 1200 potyczek
Przyczyny klęski:
- ukaz carski o uwłaszczeniu chłopów, odciągnął ich od powstania
- przewaga liczebna i militarna wojsk rosyjskich
- zły okres na prowadzenie walk
Skutki:
- zsyłki na Syberię
- Królestwo Polskie wcielono do Rosji i zmieniono nazwę na kraj Nadwiślański
- rusyfikacja
- częściowo uwłaszczono chłopów