Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o dzieło na pewną kwotę. Ustalona kwota stanowi przychód pracownika,od którego odlicza się tzw.koszty uzyskania przychodu, które w tego rodzaju umowie stanowią 50% przychodu. Uzyskana różnica jest dochodem pracownika. O uzyskanego dochodu pracodawca potrąca 20% podatku dochodowego i wypłaca pracownikowi kwotę w wysokości różnicy przychodu i potrąconego podatku. Oblicz jaka wypłatę otrzyma pracownik, z którym pracodawca zawarł umowę o dzieło na kwotę 26 000 zł

2

Odpowiedzi

2009-10-24T13:09:05+02:00
26000*50%=13000
13000*20%=2600
13000-2600 =10400
5 2 5
2009-10-24T13:12:34+02:00
Na początku liczymy ile zarobi pracownik, gdyby nie musiał płacić podatku:
50/100 * 26 000zł=13 000zł
Teraz liczymy podatek z tych 13 000 zł.
20/100 * 13 000zł = 2600zł
Następnie odejmujemy te pieniądze od kwoty, którą miał zarobić pracownik:
13 000zł - 2600 zł = 10400zł
Odp. Pracownik zarobi 10400zł po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz podatku.
Pozdrawiam:)
6 3 6