1. Rozwiązanie równania 3x-2=5(x+1) jest liczbą (wykonaj obliczenia do wszystkich zadań)
A) nieujemną
B) całkowitą ujemną
C) mniejszą od -3
D) większą od 3

2. Jeśli obie strony równania x+3÷2-x+4÷4=2 pomnożymy przez 4 to otrzymamy równanie:
A) 2x+3-x+4=8
B) 2(x+3)-x+4=8
c) 2x+6-x-4=2
d) 2x+6-x-4=8

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T18:04:09+01:00
Zad 1.
3x-2=5(x+1)
3x - 2 = 5x + 5
3x-5x=5+2
-2x=7
x= - 3,5

odp C

zad 2


x+3÷2-x+4÷4=2/ *2

x+3 - (x+ 4/2) =4

2(x+3) - x-4 = 8
2x+6-x-4=8
odp D
12 4 12
2010-03-11T18:55:26+01:00
Z1
a/3x-5x=2+5
-2x=7/* -1
2x=-7/;2
x=-3,5


odp. b chyba
54 4 54