1podaj wzory sumaryczne i półstrukturalne :
a) metanianu butylu
b) etanianu propylu
c) propionianu metylu
d) palmitynianu etylu
2podaj nazwy systematyczne estrów o wzorach :
a) HCOOH3(ind.dolny i wkolejnych tez)
b) CH3COOCH3
c) C3H7COOC2H5
d) C4H9CooC3H7
3.
uzupełnij równania reakcji estryfikacji :
a) ........+Ch3OH--->C4H9COOCH3+.......
b) HCOOH+C4H9OH--->HCOOC5H11+.......
c) CH3COOH + .....---> ......+.......
d) C3H7COOH+.....--->C3H7COOC2H5+.....
e).......+C2H5OH---->C15H31COOC2H5+......


HEEEEEEEEEEELLLLLLLLLP!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
a) HCOOC4H9 --- HCOO-CH2-CH2-CH2-CH3
b) CH3COOC3H7 --- CH3COO-CH2-CH2-CH3
c) C2H5COOCH3 --- CH3-CH2-COO-CH3 
d) C15H31COOC2H5 --- CH3-(CH2)14-COO-CH2-CH3

2) 
a) HCOOH3 --- metanian metylu
b) CH3COOCH3 --- etanian metylu
c) C3H7COOC2H5 --- butanian etylu
d) C4H9COOC3H7 --- pentanian propylu

3)
a) C4H9COOH + CH3OH --> C4H9COOCH3 + H2O
b) np. HCOOH + C4H9OH --> HCOOC4H9 + H2O
c) np. CH3COOH + C3H7OH --> CH3COOC3H7 + H2O
d) C3H7COOH + C2H5OH --> C3H7COOC2H5 + H2O
e) C15H31COOH + C2H5OH --> C15H31COOC2H5 + H2O

 

Pozdrawiam.

13 4 13