Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-24T13:14:25+02:00
Oceny dokonanych przez mnie czynów dokonuje się przed spowiedzią .
2009-10-24T13:40:50+02:00
Pluralizm etyczny bywa oceniany różnie. Czasem jest oceniany dodatnio, zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o ocenę panujących w społeczeństwie podejść i nastawień do odmienności: wtedy nieraz pluralizm łączy się ze zjawiskiem tolerancji. Jednak często, zwłaszcza w rozważaniach teoretycznych, pluralizm bywa oceniany negatywnie, a to dlatego, że uznanie kilku opcji prowadzi do sugestii, że jest to po prostu inna, łagodniejsza i łatwiejsza do zaakceptowania nazwa, pod którą przemyca się relatywizm. A relatywizm w etyce jest czymś, czego z reguły się unika. Jeśli bowiem relatywizm głosi, że istnieje kilka równorzędnych stanowisk moralnych, wedle których można postępować właściwie, to pluralizm, który twierdzi, że przynajmniej kilka stanowisk moralnych zasługuje na szacunek, zdaje się plasować bardzo blisko relatywizmu. Negatywna ocena relatywizmu zrozumiała jest sama przez się: w skrajnej postaci głosi on po prostu całkowitą dowolność postępowania, a wtedy nie ma już żadnej etyki, gdyż wszystko jest dozwolone.
2009-10-24T16:51:18+02:00
Podczas spowiedzi. gdy zdajesz sobie sprawę dlaczego i po co popełniłeś grzech