Odpowiedzi

2010-03-11T18:05:27+01:00
Częsciowe czyli że w nitkorych regionach jest pod ochroną i nie wszystkie gatunki są chronione a ścisle to ze wszysstkie są chronione i kto ten przepis zlamie moze zostac ukarany przez panstwo
  • Użytkownik Zadane
2010-03-11T18:05:33+01:00
Ochrona ścisła polega na zakazie: pozyskiwania, umyślnego niszczenia i uszkadzania, preparowania i przetwarzania, sprzedawania, kupowania oraz wywożenia za granicę roślin i ich części. Ponadto, zabrania się umyślnego niszczenia siedlisk tych roślin oraz stosowania środków chemicznych w pobliżu ich stanowisk. Jeżeli w wyniku jakichś zmian w środowisku stanowisko gatunku znajdującego się pod ochroną całkowitą staje się zagrożone, terenowe organy administracji państwowej mają obowiązek podjąć działania mające na celu zapobieżenie szkodom.
2010-03-11T18:10:58+01:00
Ochrona ścisła bądź częściowa. Ochrona ścisła polega na zakazie pozyskiwania, umyślnego niszczenia , sprzedawania, kupowania oraz wywożenia za granicę całych okazów i ich części. Zabronione jest także umyślne niszczenie siedlisk gatunków chronionych oraz stosowanie środków chemicznych w pobliżu stanowisk chronionych roślin. Rośliny podlegające ochronie częściowej mają ściśle określone przepisy dotyczące ich pozyskiwania – zbioru roślin na wyznaczonych obszarach i w uzgodnionych ilościach mogą dokonywać wyłącznie osoby upoważnione imiennie do wykonywania tej działalności.
1 5 1