Spójrz na stwierdzenia niżej i opowiedz co się stało używając czasu present perfect.Odpowiedz na pytania partnera .
- you break your arm
-you find some money
- you lose your friend's pen
-you fail your exam
you drop an expensive plate
Zareaguj na opowieści kolegi . Zaadawaj mu pytania w czasie past simple. Np.:
a: I 've broken my arm.
b:how did you do that?
Where did it happen?

Kiedy skonczycieopowiedz co ci się wydarzyłó. Użyj czasu present perfect
- you win a million pounds
- you cut your finger
- you burn the dinner
- you crash your bicycle
- you miss the last bus home

tO ZADANIE JEST NA 111 STRONIE PODRĘCZNIKA FORMAT

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T19:02:12+01:00
- you break your arm
i have followed down
how did you do that?
-you find some money
Whene I have walked to scholl
When did you found the money
- you lose your friend's pen
I have lost your pen because someone has stollen my rucksack
How did you lose my pen
-you fail your exam
I have felt very stressful
Why did you fail the exam
you drop an expensive plate
I have followed(przewrócić) down
How did you do that- you win a million pounds
I have won Lotto
- you cut your finger
I have (kłótnie) with some guys
- you burn the dinner
I have spoken to you
- you crash your bicycle
Car hasn't seen it
- you miss the last bus home
I have been late