Poniższe kategorie ekonomiczne, oznaczone literami, przyporządkuj odpowiednim określeniom, oznaczonym cyframi.

a) użyteczność
b) użyteczność całkowita
c) użyteczność marginalna
d) prawo malejącej użyteczności marginalnej
e) prawo Ernesta Engla
f) krzywa obojętności
g) mapa krzywych obojętności
h) linia budżetowa
i) optimum konsumenta

1. Całkowite zadowolenie, jakie osiąga konsument z konsumowania określonej ilości danego dobra.
2. Przyrost zadowolenia konsumenta spowodowany zwiększeniem spożycia o kolejną jednostkę danego dobra lub usługi.
3. Konsument wybrał taką kombinację dwóch dóbr, która przy danym poziomie dochodów i cen ma dla niego maksymalną użyteczność.
4. Subiektywne zadowolenie z konsumpcji dobra.
5. Wraz ze wzrostem ilości konsumowanego dobra, ceteris paribus, użyteczność osiągana z każdej kolejnej jednostki dobra jest coraz mniejsza.
6. Wszystkie kombinacje dwóch dóbr, które konsument może nabyć przy danym dochodzie i danych cenach tych dóbr.
7. Wszystkie kombinacje konsumpcji dwóch dóbr, które w sumie dają konsumentowi tę samą użyteczność.

1

Odpowiedzi

2010-03-13T14:55:26+01:00
A) 4.
b) 1.
c) 2.
d) 5.
e) -
f) 7.
g) -
h) 6.
i) 3.

1. Całkowite zadowolenie, jakie osiąga konsument z konsumowania określonej ilości danego dobra. => b) użyteczność całkowita
2. Przyrost zadowolenia konsumenta spowodowany zwiększeniem spożycia o kolejną jednostkę danego dobra lub usługi. => c) użyteczność marginalna
3. Konsument wybrał taką kombinację dwóch dóbr, która przy danym poziomie dochodów i cen ma dla niego maksymalną użyteczność. => i) optimum konsumenta
4. Subiektywne zadowolenie z konsumpcji dobra. => a) użyteczność
5. Wraz ze wzrostem ilości konsumowanego dobra, ceteris paribus, użyteczność osiągana z każdej kolejnej jednostki dobra jest coraz mniejsza. => d) prawo malejącej użyteczności marginalnej
6. Wszystkie kombinacje dwóch dóbr, które konsument może nabyć przy danym dochodzie i danych cenach tych dóbr. => h) linia budżetowa
7. Wszystkie kombinacje konsumpcji dwóch dóbr, które w sumie dają konsumentowi tę samą użyteczność. => f) krzywa obojętności

Dodatkowo wyjaśniam, bo nie ma podanych definicji
e) prawo Ernesta Engla - w miarę wzrostu dochodu, udział wydatków na artykuły pierwszej potrzeby w całości wydatków zmniejsza się
g) mapa krzywych obojętności - zbiór nieprzecinających się krzywych obojętności danego konsumenta

KOCHAM EKONOMIĘ :)
Serdecznie pozdrawiam, w razie pytań do zadania pisz prywatną.
1 5 1