Potrzebuje napisać wypowiedź po angielsku na temat 'dla czego lubię lekcję angielskiego ' z wytłumaczeniem na polski . Dla podpowiedzi : mój nauczyciel jest zabawny i prowadzi luźne lekcje. Prosze o szybką odpowiedź! Potrzebuję na dzisiaj ! :)

1

Odpowiedzi

2010-03-11T18:35:36+01:00
I like my English lessons, because they are very funny and intersting. My teacher is nice person. He(she) always smiles. My Enlish lessons are never boring or stupid. All of students in my class like English lessons and our teacher.

Lubię lekcje angielskiego, ponieważ są zabawne i interesujące. Mó nauczyciel jest miłą osobą. On(Ona) zawsze się uśmiecha. Moje lekcje angielskiego nigdy nie są nudne ani głupie. Wszyscy uczniowie w mojej klasie lubią lekcje angielskiego i naszego nauczyciela.