Rozwiąż logogryf i wyjaśnij hasło. Podaj zastosowanie tego procesu.
1.jest składnikiem każdej soli z wyjątkiem soli amonowej. 5 liter
2. Nazwa anionu kwasu solnego. 9 liter
3. Nazwa soli zawierającej resztę kwasową S2(na górze)- 8 liter
4. Jon obdarzony ładunkiem dodatnim 6 liter
5. Nazwa elektrody ujemnej w procesie elektrolizy 6liter
6. Sole kwasu bromowodorowego. 6 liter
7.Rozpad soli na jony pod wpływem wody. 10 liter
8. produkt gazowy otrzymywany podczas elektrolizy wodnego roztwory CuCl2 5 liter
9. Jon ujemny. 5 liter
10. SO4 (na gorze 2-) SO3 (na górze2-)NO3(- na górze) S2- są to aniony....... kwasowych. 5 liter

Temat: Elektroliza soli

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T22:42:00+01:00
1. metal
2. chlorkowy
3. siarczek
4. kation
5. katoda
6. bromki
7. dysocjacja
8. chlor
9. anion
10. reszt

hmmm... nie mam pojęcia jakie ma być hasło bo nie mam liter ;)
ale jeżeli hasłem będzie elektoliza to zastosowanie jest takie:
produkcja metali: aluminium, lit, sód, potas
produkcji związków chemicznych (np. wodorotlenki)
produkcji gazów: wodoru, chloru i tlenu.
galwanizacji
8 4 8