Odpowiedzi

2009-10-24T14:05:53+02:00
Cp₁ = 7,5%
mr₁ = 2kg
Cp₁ = (ms × 100%) / mr₁
(Cp₁ × mr₁) / 100% = ms
(7,5% x 2kg) / 100% = ms
ms = 0,15 kg

mr₂ = 2kg - 0,5kg = 1,5kg
Cp₂ = (ms × 100%) / mr₂
Cp₂ = (0,15kg × 100%) / 1,5kg
Cp₂ = 10%

Odp. Stężenie po odparowaniu wody wyniosi 10%.
2009-10-24T14:12:14+02:00
2kg=100% xkgsoli=7,5% x=2×7,5:100 x=0,15kg było soli czyli 2kg-0,15kg soli=1,85 było wody 1,85-0,5kg=1,35kg wody zostanie po odparowaniu tych 0,5kg czyli wody będzie teraz 1,35kg a soli tyle,ile było razem roztwór=1,35kg wody+0,15kg soli=1,5kg teraz 1,5kg=100% 0,15kg soli=x% x=0,15×100:1,5=10% -takie będzie stęzenie