Trzej chłopcy zebrali razem w lesie 648 borowików. Pierwszy znalazł 2 razy więcej niż drugi, a trzeci o 40% mniej nisz drugi. ile grzybów zebrał każdy z nich?
obliczenia


jak ktoś chce
Po stawach spacerują bobry i bażanty. Razem mają 170 głów i 560 nóg. Ile jest tam ptaków aile bobrów?
(tylko równanie napisać)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T18:22:24+01:00
1.
2x+x+0,6x=648
3,6x=648 | /3,6
x=180 - drugi chłopiec

2*180=360 - pierwszy chłopiec

0,6*180=108 - trzeci chłopiec

2.
x - bażanty
y - bobry

x+y=170
2x+4y=560 |/2

x=170-y
x+2y=280

x=170-y
170-y+2y=280

x=170-y
y=110

x=170-110
y=110

x=60
y=110
2010-03-11T18:31:52+01:00
Pierwszy -2x 88*2=176
drugi-x-88
trzeci- 40%-x=648-264=384

648:3=216
216=3x+40%-x
2x+40%=216
2x=176
x=176:2
x=88