Przetłumaczycie.....?? PILNEeee

Dzięki....;D

1. What was Apollo 13??

It was the third NASA mision to tha Moon. The start of the mission was on the eleventh of April, 1970. People around the world were excited.
2. Who were the astronauts?
they were James lovell, John Swigert and fred Haise. Lovell was the commander.
3. What was the problem?
On the thirteenth of April, there was an explosion on the spaceship. It was in the oxygen tanks. The astronauts were scared. There wasn't any oxygen and the astronauts weere 300,000 kilometrs from home!
4. Was there a solution?
Yes, there was- the lunar module. There was ozygen, water adn food for two men for two days in the lunar module. The astronauts were worried because there were three men and a jouney of four days.
5. Were there any other problems?
Yes, there were. It was very cold in the lunar module - about 3 stopnie C. Commander lovell wasn't happy. The astronauts weren't very comfortable. They were cold and tired.
6. Was the return journey successful?
Yes, it was > the return to Earth wasn't easy but there weren't any big problems.
7. Were the astronauts all right?
Yes, they were. They were tired- but safe.

2

Odpowiedzi

2010-03-11T18:19:28+01:00
1. co był Apollo 13?? To było trzecie NASA misja do Księżyca. Początek misji był jedenastego kwietnia 1970. Ludzie na całym świecie były podniecone. 2. kto byli astronautami? byli James Lovell, John Swigert i Haise. Lovell był dowódcą. 3. co było problemem? Trzynastego kwietnia, tam był wybuchem w statku kosmicznym. To było w zbiornikach tlenowych. Astronauci bali się. Tam nie był jakimkolwiek tlenem i astronautami były 300,000 kilometrami z domu! 4. był tam rozwiązanie? Tak, tam być- lądownikiem księżycowym. Tam był woda i jedzenie dla dwóch ludzi przez dwa dni w lądowniku księżycowym. Astronauci martwili się ponieważ tam były trzema ludźmi z czterech dni. 5. były tam jakiekolwiek inne problemy? Tak, tam były. To było bardzo zimno w lądowniku księżycowym - około 3 stopnie C. DowódcaLovell nie cieszył się. Astronauci nie byli bardzo odprężeni. Byli zimni i zmęczeni. 6. powrót powiódł się? Tak, to było > powrót do Ziemi nie był spokojnie ale tam nie były jakimikolwiek dużymi problemami. 7. były astronautami zgoda?, dobrze?, w porządku? Tak, byli. Byli zmęczeni ale bezpieczni.
2010-03-11T18:27:14+01:00
1. Czym było Apollo 13?
Była to trzecia misja NASA na Księżyc. Jej start odbył się 11 kwietnia 1970 r. Ludzie na całym świecie byli podekscytowani.
2. Kim byli astronauci?
Byli nimi James Lovell, John Swigert i Fred Haise. Lovell był dowódcą.
3. Jaki był problem?
13 kwietnia miała miejsce eksplozja na pokładzie statku kosmicznego. Były to zbiorniki tlenu. Astronauci byli przerażeni. Nie było tam tlenu, a oni przebywali 300 000 km od domu!
4. Było jakieś rozwiązanie?
Tak, było - moduł lunarny (księżycowy). Był tam tlen, woda i jedzenie dla dwóch osób na dwa dni. Astronauci byli zmartwieni, bo była ich trójka, a podróż miała trwać 4 dni.
5. Były jeszcze jakieś problemy?
Tak, były. W module księżycowym było bardzo zimno - ok. 3°C. Dowódca Lovell nie był zadowolony. Astronauci nie przebywali w komfortowych warunkach. Byli zmarznięci i zmęczeni.
6. Czy powrót zakończył się sukcesem?
Tak. Powrót na Ziemię nie był prosty, ale obyło się bez większych kłopotów.
7. Czy astronauci wrócili cali?
Tak, byli zmęczeni, ale bezpieczni.