Rok szkolny trwał od 1 wrzesnia 2005 roku do 23 czerwca 2006 roku .
a) zapisz te daty oznaczjąc miesiące znakami rzymskimi .
b) w któym dniu wypadła jego połowa ? podaj właściwą date
c) ile dni trwał ten rok szkony ?zad 2
przerwała świąteczna trwała 11 dni i zakończyła sie w nowy rok . którego dnia sie rozpoczela ?

1

Odpowiedzi

  • ZuZX
  • Rozwiązujący
2010-03-11T18:23:55+01:00
A) 1 IX 2005, 23 VI 2006

b) 296 : 2 = 148 dzień -> połowa
26 I 2006

c) wrzesień - 30 dni, paź. - 31 dni, list. - 30 dni, grudź. - 31 dni, stycz. - 31 dni, luty - 28 dni, marzec - 31 dni, kwiecień - 30 dni, maj - 31 dni, czerw - 23 dni.
Razem: 296


21 grudnia 2005
21 XII 2005