Zad1.
Dwanascie stojących na parkingu pojazdów- motocykli i samochodów małącznie 38 kół. Ile motocykli stoi na parkingu?
zad2
Banknot pięćdziesieciozlotowy rozmieniono na dwuzłotówki i pieciozłotówki. Otrzymano 16 monet. Ile było dwuzłotówek?

2

Odpowiedzi

2010-03-11T18:22:49+01:00
Zad 1
7 samochodów ponieważ 7*4=28
5 motocykli ponieważ 5*2=10
28+10=38
zad 2
10 monet 2 zlotowych ponieważ 10*2=20
6 monet 5 zlotowych ponieważ 5*6=30
30+20=50
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T18:25:38+01:00
Zad. 1

x- ilość motocykli
y- ilość samochodów
38- liczba kół pojazdów na parkingu
12- liczba wszystkich pojazdów

x*2+y*4= 38
x+y= 12

2x+4y=38
x+y=12/*(-2)

2x+4y=38
-2x-2y=-24

Teraz sumujemy

2x-2x+4y-2y=38-24
2y=14/2
y=7

znamy liczbę samochódów jest ich 7.

12-7=5

liczba motocykli to 5.

Zad.2

x-liczba pięciozłotówek
y- liczba dwuzłotówek
16-liczba monet
50- wartość monet

x+y=16
x*5+y*2=50

x+y=16/*-5
5x+2y=50

-5x-5y=-80
5x+2y=50

sumujemy

-5x+5x-5y+2y=-80+50
-3y=-30/-3
y=10

liczba dwuzłotówek to 10