Uzupełnij zdania, używając stopni podanych przymiotników w stopniu wyższym lub najwyższym.
1.Herrods is ___________(famous) departament store in London.
2. Harry's clothes are ________(fashionable) than mine.
3.Who has ____________(long) hair in your family.

3

Odpowiedzi

2010-03-11T18:18:54+01:00
1.the most famous
2.more fashionable that
3.the longest
4 3 4
2010-03-11T18:19:19+01:00
1. the most famous
2. more fashionable
3. the longest
3 2 3
2010-03-11T18:20:05+01:00
(famous) the most famous
(fashionable) more fashionable
(long) the longest
3 2 3