Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-03-13T00:18:10+01:00
Obliczanie drogi w ruchu jednostajnie przyspieszonym korzystając z z wykresu v(t).
- Pole pod wykresem prędkości ograniczone współrzędną t jest równe drodze przebytej przez ciało w czasie t (patrz załącznik)
- Pole powierzchni trapezu dzielimy na pole trójkąta i prostokąta
- Dodając te pola otrzymujemy wzór na drogę, czyli równanie ruchu jednostajnie zmiennego:
S = v₀t + ½at²
Jeśli prędkość początkowa jest równa zero (v₀ = 0) to równanie ruchu ma postać: S = ½at²
10 4 10