Odpowiedzi

2010-03-11T18:20:17+01:00
Jacek Soplica pochodził ze średnio zamożnej rodziny szlacheckiej. Był bardzo przystojnym, wysportowanym, dobrze władającym bronią młodzieńcem. Cieszył się dużym powodzeniem wśród młodych dziewczyn. Oprócz tego był bardzo lubiany, podziwiany i szanowany przez innych. Był zakochany w córce Stolnika- Ewie, której przez swoją dumę nie wyznał swojego uczucia. Bał się również prosić Stolnika o rękę ukochanej, gdyż wiedział, że spotka się negatywną odpowiedzią. Jacek bardzo cierpiał z powodu małżeństwa Ewy z kasztelanem, ucieczki szukał w alkoholu i małżeństwie. Ożenił się bez miłości, a z tego związku narodził się Tadeusz. Przez alkohol nie był w stanie opiekować się gospodarstwem i domem. Stracił szacunek innych, ale na dno upadł zabijając Stolnika. Chciał dokonać tego czynu nie zauważony, ale całą sytuację widział Gerwazy. Jacek został okrzyknięty zdrajcą narodowym. Postanowił wyjechać zagranicę, gdzie zaciągną się do armii Napoleona. Wstąpił do zakonu Bernardynów i przybrał imię Robak. Wszystko to uczynił chcąc odkupić swoje grzechy. W miarę upływu lat stał się bardzo pokorny i dojrzały. Wraca do Soplicowa, gdzie jest emisariuszem przygotowującym powstanie. Ratuje życie Hrabiemu, zostaje ranny, a na łożu śmierci wyjawia swoje prawdziwe imię i swoje grzechy Gerwazemu, od którego uzyskuje przebaczenie.