Napisz po angielsku:

To książka w której autorka opowiada o swoim życiu.Młoda Barbara Rosiek nigdy nie zaznała miłości i zrozumienia.Wpadła w narkomanię i jej życie straciło sens.W końcu postanawia się zabić lecz w ostatniej chwili zatrzymuje ją chłopak który pomaga jej wygrać w walce z nałogiem.To opowieść jest przestrogą dla młodych ludzi,aby w trudnych chwilach szukali pocieszenia u bliskich osób a nie w nałogach.

1

Odpowiedzi

2010-03-11T18:24:55+01:00
This is a book in which the author tells of his life. Young Barbara Rosiek never has known love and understanding. Fell into drug addiction and her life has lost meaning. In the end he decides to kill him but at the last minute stops her boyfriend who helps her win in the fight against addiction. This story is a warning to young people in difficult times to seek solace in the close people and not in the addictions.