Sala, na której będzie odbywać się dyskoteka ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 50m x 30m x 10m. Ile kilogramów waży powietrze tej hali, jeśli 1 m3 powietrza waży ok. 1,3kg? Wyraź wagę powietrza w tonach. Wynik zaokrąglij do jedności. (Proszę o wszystkie obliczenia i dokładne wytłumaczenie)

3

Odpowiedzi

2010-03-11T18:25:33+01:00
Obliczamy objętość sali
V=abH
V=50m*30m*10m
V=15 000 m³

Obliczamy wagę powietrza w sali
15000*1,3=19 500kg

Wiedząc, że 1 t = 1000kg, zamieniamy jednostki
19500kg=19,5t
2010-03-11T18:27:06+01:00
V sali = 50×30×10 = 15 000m³
15 000 ×1,3 =19 500kg
19 500 kg=19,5t
19,5~20
~ zaokraglenie
2010-03-11T18:27:09+01:00
Dane: Szukane:
a=50m m=?
b=30m
c=10m
masa 1m³powietrza = 1,3 kg

V=a×b×c
V=50×30×10(m×m×m=m³)
V=15000 (m³)

15000×1,3 =19500 kg=19,5 tony (bo 1 t=1000 kg)