Odpowiedzi

2010-03-11T18:25:53+01:00
Bazalt – skała lita pochodzenia wulkanicznego – wylewna (skała magmowa) o strukturze bardzo drobnoziarnistej lub afanitowej, czasami porfirowej, i barwie czarnej, szarej lub zielonej. W drobnoziarnistej masie skalnej często widoczne są małe kryształy lub większe skupienia oliwinu (bomby oliwinowe). Dość często obserwuje się w bazaltach porwaki skał starszych – ksenolity. Starsze, zmienione bazalty nazywane są paleobazaltami albo też melafirami (permskie, karbońskie) lub diabazami (staropaleozoiczne). Głębinowym odpowiednikiem bazaltu jest gabro. Cechą charakterystyczną jest oddzielność słupowa bazaltu, powstała w wyniku kurczenia się zastygłej lawy w czasie jej oziębiania. Wietrzejąc zwykle jaśnieją i wypadają z nich prakryształy oraz ksenolity. Niektóre bazalty ulegają zgorzeli i rozpadają się na drobne kawałki.
Jako produkt wulkanizmu, w krajobrazie często zaznaczają się formami charakterystycznymi dla terenów powulkanicznych. W największej skali są to wielkie pokrywy lawowe – pokłady powstałe z wylewów lawowych na powierzchni wielu tysięcy km². W średniej skali mogą być widoczne jako pokrywy lawowe (potoki lawowe), stożkowe wzniesienia – fragmenty czopów wulkanicznych, neki, a w najmniejszej jako żyły i róże bazaltowe. Częste są odsłonięcia skał bazaltowych uformowanych w słupy (np. Grobla Olbrzyma).

Na Śląsku występują:

* pokrywy lawowe – okolice Lubania i Leśnej (Stożek Perkuna), Markocice, Kozów, Męcinka, Słup, Żarek, Lubień, Mikołajowice, Targowica, Kowalskie-Żelowice, Lądek-Zdrój, Ligota Tułowicka
* pnie i czopy wulkaniczne – Opolno-Zdrój, Sulików, Uniegoszcz, Stożek Perkuna, Proszowa, Pilchowice, Czartowska Skała, Mszana-Obłoga, Bazaltowa Góra, Rataj, Owczarek (Owcza Góra), Sichów (Krzyżowa Góra), Wilcza Góra (Wilkołak), Kozia Góra, Krzeniów (Łysanka), Pielgrzymka, Winnica, Mikołajowice, Strzegom (Góra Krzyżowa)
* stożki wulkaniczne (dolne części) – Ostrzyca, Grodziec, Gilów, Gracze, Góra Świętej Anny
* żyły (dajki i sille) – Śnieżne Kotły, Leśna, Zaręba


prosze i licze na naj ;)
28 2 28
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T19:25:02+01:00
Bazalt powstają w wyniku wietrzenia bazaltów, które zastygały na powierzchni lądu.
30 3 30
Chodzi mi raczej jak powstaje i opis