Strefa, w której dane państwo nadmorskie może swobodnie korzystać z zasobów oceanów, tzw. strefa ekonomiczna, wynosi 200 mil morskich. Mila morska to 1853m. Oblicz, jaką szerokość ma pas strefy ekonomicznej na mapie w skali 1 : 2 000 000. Zapisz [[[wszystkie]]] obliczenia. Podkreslam slowo wszystkie.

1

Odpowiedzi

2010-03-12T19:38:45+01:00
200 mil = 200 • 1 853 m = 370 600 m = 37 060 000 cm

na tej mapie:
1 m to 2 000 000 m
1cm to 2 000 000 cm

2 000 000 cm 37 060 000 cm
---------------- = -------------------
1 cm x cm

37 060 000 • 1
----------------- = x
2 000 000

3706 : 200 = x

18,53 = x

tak więc na tej mapie wody terytorialne mają szerokość 18,53 cm
5 4 5