Odpowiedzi

2009-10-24T13:32:23+02:00
Figury mesjańskie są to osoby, rzeczy lud zdarzenia ze Starego Testamentu, które noszą pewne podobieństwa do życia i czynów przyszłego Zbawiciela.

Starotestamentalne ofiary Abla, Dawida, Salomona, Eliasza, Melchizedeka, Abrahama i Izaaka są uczczeniem Pana Boga.
6 2 6