Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T18:31:25+01:00
P = πr2
r= 6cm

P= 36π cm2 ≈ 113,04 cm2

P sześciokata = 6*a2√3 /4
a = 6 cm
P sześciokąta = 54√3 cm 2 ≈ 93,14

113, 04 - 93, 14 = 19,62 cm2

19, 62/ 113,04 = 0,1735 * 100% =17,35 %

Odp. Po wycięciu sześciokąta pozostało 17, 35% powierzchni koła.
2 3 2
2010-03-11T18:39:19+01:00
R=6cm
P. koła= πr²
P. koła= 6²π
P. koła= 36π
π≈3,14
P. koła≈ 36×3,14≈113,04
Sześciokąt foremny składa się z 6 trójkątów równobocznych, których bok równy jest promieniowi koła.
Wzór na pole trójkąta równobocznego:
P=(a²√3)/4, gdzie a=r
P= (6²√3)/4
P= (36√3)/4
P= 9√3
P. sześcianu= 6P
P. sześcianu= 6 ×9√3
P. sześcianu= 54√3≈54×1,7≈91,8
113,04-91,8=21,24
113,04- 100%
21,24- x %
x= (21,24×100)/113,04= 2124/113,04≈18,8%
1 5 1