ZAD1.Wysokość rombu jest równa 14 dm,a bok rombu jest o 10 cm dłuższy.Oblicz,ile metrów kwadratowych ma pole rombu.

ZAD2.Dolna podstawa trapeyu jest rowna 12 cm,wzsokođ jest poow tej podstawy ,a gorna podstawa jest o 15 mm dlusza od wysokosci.Oblicy pole trapeyu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T18:36:35+01:00
Zad.1
h=14dm
10cm=1dm
a=14+1=15dm
P=a*h=14*15=210dm²

zad.2
a=12cm
h=½*12=6cm
15mm=1.5cm
b=6+1.5=7,5cm
P=½(a+b)*h=½(12+7,5)*6=58,5cm²