Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T20:37:44+01:00
1) Gdańsk znajdował się na polskim obszarze celnym i Polska posiadała prawo reprezentowania go na arenie miedzy narodowej , to jednak nie należał on do Polski i dominowały tam wpływy niemieckie . Ten obszar był niejako barometrem stosunków polsko-niemieckich , każdy zatarg na linii Berlin-Warszawa miał swoje odbicie właśnie tam.
Stosunki z sąsiadami w owym czasie stanowiły poważny problem w jej polityce zagranicznej .
2)Na mocy traktatu wersalskiego:
Niemcy tracą na rzec Francji Alzację.
Niemcy na rzecz Danii tracą północny Shelswik
Zagłębie Saary oddano na 15 lat pod miedzynarodowy zarząd
Demilitaryzacja Nadrenii
Niemcy zrzekli się wszystkich kolonii
Niemieccy zbrodniarze wojenni przed Międzynarodowym Trybunałem
ograniczenia militarne:
- rozwiązanie sztabu generalnego
-zniesienie obowiązkowej służby wojskowej
- ograniczenie armii do 100 tys. żołnierzy
- całkowite wydanie materiałów wojennych i zakaz ich produckji
Zobowiązania Niemiec: Niemcy zobowiązały się do poszanowania suwerenności Austrii i wyrzekały się Anschlussu; Niemcy uznały niepodległość Czechosłowacji i Polski
3)Rozpad systemu wersalskiego był w dużej mierze wynikiem wycofania się USA z projektu Ligi Narodów, wykluczenia dwóch najsilniejszych krajów kontynentalnej Europy- Niemiec i Rosji Radzieckiej, które by wyjść z izolacji zawarły umowę w Rapallo.