1. Długość krawędzi sześcianu wynosi 2 cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego sześcianu.
2. Basen kąpielowy o głębokości 3 m ma kształt prostopadłościanu, którego szerokość jest równa 12 m , a długość - 30 m . Ile m2 kafelków należy kupić, aby wyłożyć dno i ściany boczne tego basenu???????? Dolicz 10% na ewentualne straty.
3.Oblicz objętość sześcianu, którego pole powierzchni całkowitej jest równe 216 dm2. 4. Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego , którego krawędz podstawy ma 4 cm i wysokość graniastosłupa wynosi 11cm.
5. Podstawą graniastosłupa jest prostokąt o bokach długości 4 cm i 3 cm. Wysokość jest o 50% dłuższa od szerokości podstawy. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego graniastosłupa.

2

Odpowiedzi

2010-03-11T18:44:10+01:00
1. Pc=6*2²=6*4=24

2. Powierzchnia basenu:
12*30+2*12*3+2*3*30=360+72+180=252+360=612m²
612*0,1=61,2
612+61,2=673,2 - tyle m² kafelków należy kupić

3. P=6a²
216dm²=6a² |/6
a²=36 |√
a=6

V=a³
V=6³
V=216

4. V=Pp*H
V=4²*11
V=16*11
V=176cm²

5. H=6cm (4*150%)
V=3*4*6=72cm³
Pc=2*4*3+2*4*6+2*3*6=24+48+36=108cm²

lub
H= 4,5cm (3*150%) - zależy którą wartość przyjmiemy jako szerokość podstawy
V=3*4*4,5=54cm³
Pc=2*4*3+2*4*4,5+2*3*4,5=24+36+27=87cm²
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T19:03:28+01:00
1) P=2*2
p=4
Pc=4*6
Pc=24 [cm]²

3)216dm²/12=18dm
V=a³
V=18dm³
V=5832[dm]³

4) V=a*b*H
V=4*4*11
V=176 cm²

5) a-4cm
b-3cm
H-3+50%z3=3+1,5=4,5
Ppc= (a*H)*2+2*(b*H)+2*(a*b)
Ppc= (4*4,5)*2+2*(3*4,5)+2*(4*3)
Ppc=36+27+24
Ppc=87 cm²
V=a*b*H
V=3*4*4,5
V=54 cm³

2)Ppc= a*H*2+b*H*2+a*b
Ppc=30*3*2+12*3*2+30*12
Ppc=180+72+360
Ppc=612cm²
612+10%z612=612+61,2=673,2m² -tyle m kwadratowych kafelków trzeba kupić
3 3 3