Wstaw znak <, > lub =:
2,09_1,070 , 0,017_0,01, 50,65_5,065, 1,6_2,08, 0,67_0,9

wpisz w miejsca kropek odpowiednie liczby:
1,35kg=...dag
3,7km=...m
10,5t=...g
73mm=...cm
15cm=...m
1t 50kg=...t
0,1t=...kg
0,2m=...cm
0,9dag=...g

oblicz w pamieci:

0,3 razy 8=....
3,2 razy 4=...
0,08 razy 7=...
0,9 razy 0,8=...
1,2 razy 0,4=...
0,75 razy 0,2=...
20 razy 1,05=...
0,2 razy 0,003=...
3000 razy 0,04=...

2

Odpowiedzi

2010-03-11T18:38:10+01:00
W 1. >
w 2. >
w 3.>
w.4.<
w.5.<
mam tylko to :0
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T18:42:37+01:00
Wstaw znak <, > lub =:
2,09>1,070 , 0,017<0,01, 50,65=5,065, 1,6<2,08, 0,67<0,9
wpisz w miejsca kropek odpowiednie liczby:
1,35kg=1350...dag
3,7km=3700 ...m
10,5t=.10500000..g
73mm=..730.cm
15cm=..0,15.m
1t 50kg=.1500..t
0,1t=100...kg
0,2m=.200..cm
0,9dag=.90..g

oblicz w pamieci:

0,3 razy 8=..2,4..
3,2 razy 4=.12,8..
0,08 razy 7=.0,56..
0,9 razy 0,8=.0,72..
1,2 razy 0,4=0,48...
0,75 razy 0,2=..0,15.
20 razy 1,05=.21..
0,2 razy 0,003=.0,0006..
3000 razy 0,04=120...