1.
Krawędź boczna graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość 24 cm i jest o 0,2 dłuższa od krawędzi jego podstawy. Oblicz, ile drutu potrzeba na zbudowanie szkieletu takiego graniastosłupa.

2.
Na szkielet graniastosłupa prawidłowego pięciokątnego zużyto 130 cm drutu. Wysokość graniastosłupa stanowi 0,6 długości krawędzi jego podstawy. Oblicz długość krawędzi bocznej i krawędzi podstawy tego graniastosłupa.

1

Odpowiedzi

  • mag7
  • Rozwiązujący
2010-03-11T18:55:31+01:00
1.
24cm-120%
x-100%

100%*24cm/120%=20cm
długość krawędzi podstawy 20cm

długość wszystkich krawędzi:
3*24+6*20=192
odp: na zbudowanie szkieletu tego graniastosłupa potrzeba 192cm

2.
0,6x-wysokość graniastosłupa
x -krawędź podstawy
5-liczba wysokości
10-liczba krawędzi podstaw

0,6x*5+10x=130
3x+10x=130
13x=130/13
x=10

długość krawędzi podstawy: 10cm
długość krawędzi bocznej: 0,6*10cm=6cm