Aby położyć warstwę grubości 1 mm na ścianie o powierzchni 1 m2, potrzeba 1,6 kg murarskiej zaprawy wyrównającej. Podłoga w łazience ma kształt kwadratu o noku 3,5 m. Ile kg zaprawy potrzeba, aby pokryć trzy ściany tej łazienki do wysokości 2,5 m warstwę o grubości 5 mm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T19:29:44+01:00
5x1,6=8kg/m²

P=3,5x2,5=8,75m²
3x8,75=26,25m²
26,25x8=210kg
Potrzeba 210 kg zaprawy murarskiej.