1)Oblicz wysokosc trojkata rownobocznego o boku a,gry a wynosi:
a)10
b)2,4
c)3√3
2)Oblicz bok trójkąta rownobocznego o wysokosci:
a)4√3
b)6
3)Oblicz wysokosc i pole trojkata rownobczonego gdy
a)24
b)3√2
c)0,1
<prosze korzystac z wzorów a√3/2 itd wiecie o co chodzi..)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T18:55:57+01:00
1.)
a.) h = a√3/2
h = 10√3/2
h = 5√3
b.) h = 2,4√3/2
h = 1,2√3
c.) h = 3√3√3/2
h = 3√3²/2
h = 3*9/2
h = 27/2
h = 13,5
2.)
a.) h = 4√3
h = a√3/2
4√3 = a√3/2/*2
8√3 = a√3/:√3
a = 8
b.) h = 6
6 = a√3/2/*2
12 = a√3/:√3
a = 12/√3
3.)
a.) h = a√3/2
h = 24√3/2
h = 12√3
P = ½ah
P = 12*12√3
P = 144√3
b.) h = 3√2√3/2
P = 3√2*3√2√3/2
P = 18√3
c.) h = 0,1√3/2
P = 0,1*0,1√3/2
P = 0,1√3