1.który ewangelista pisze najczęściej o kobietach ?
2.podaj liczbę oraz imiona kobiet występujących w rodowodzie Jezusa
3.gdzie udali się Jezus i jego matka, uczniowie i bracia po weselu w kanie galilejskiej ?
4.co jezus powiezial kobiecie przy zróle jakuba, ze uznała Go za proroka?
5.co zrobiła marta dla jezusa podczas uczty w betanii na ktorej byl obecny łazarz ?
6.jak objawił sie duch niemocy u kobiety chorej od 18 lat , ktora jezus uzdrowił, w szabat ?

PROSZE O POMOC daje najj
Z gory dzięki

1

Odpowiedzi

2010-03-12T10:02:57+01:00
1.Najcześściej o kobietach pisze ewangelista św.Łukasz.
2.Anna,Maria,Maryja.Marta
3.ego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni
4.kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do Niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem.
5.Wydał on ucztę, na której zebrali się Nikodem, Łazarz, uczniowie Jana i uczniowie z Jerozolimy; Marta i niewiasty jerozolimskie brały także w uczcie tej udział.Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. .... wiedziała, że dzisiaj u Szymona będzie uczta i będzie obecny Nauczyciel. ... Maria podbiegła do Jezusa, upadła zaczęła całować stopy ...
6. W jednej z synagog wygłaszał w szabat naukę. Znalazła się tam wtedy kobieta mająca od osiemnastu lat jakiegoś ducha niemocy. Była pochylona, nie mogła w pełni się odgiąć. Kiedy ją Jezus zobaczył, przywołał ją i powiedział: "Kobieto, jesteś już wolna od swojej niemocy", i położył na nią rękę. Zaraz wyprostowała się i wielbiła Boga. Wtedy przełożony synagogi, oburzony na to, że Jezus uzdrowił w szabat, powiedział do ludu: "Jest sześć dni, w których powinno się pracować. W tych zatem dniach przychodźcie po uzdrowienie, a nie w dniu szabatu". Pan na to mu rzekł: "Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat od żłobu swojego wołu lub osła i wyprowadziwszy nie poi? A czy ta, która jest córką Abrahama i którą więził szatan już przez osiemnaście lat, nie powinna być uwolniona ze swoich pęt w dniu szabatu?" Kiedy to powiedział, wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a cały tłum cieszył się z wszystkich chwalebnych czynów, których był sprawcą.