Odpowiedzi

2010-03-12T13:52:22+01:00
D₁=?
d₂=?
l=?

l/d₁=l+10/d₂
30/d₁=40/d₂

30/d₁=40/d₂
½d₁+½d₂=10

d₁=¾d₂
½d₁+½d₂=10

d₁=¾d₂
½*¾d₂+½d₂=10

d₁=¾d₂
⅜d₂+½d₂=10

d₁=¾d₂
⅞d₂=10/ 8/7

d₁=¾d₂
d₂=80/7

d₁=¾*80/7
d₂=80/7

d₁=8 4/7
d₂=11 3/7

r₁=4 2/7[cm]
r₂=5 5/7[cm]

Promień większego okręgu ma 5 5/7cm a promień mniejszego 4 2/7cm

proszę o naj :)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T14:08:19+01:00
L/"d1"=l + 10/"d2"
30/"d1"=40/"d2"
30/"d2"=40/"d2"
1/2"d1" + 1/2 "d2"=10
"d1"=3/4"d2"
1/2"d1" + 1/2"d2"=10
"d1"=3/4"d2"
1/2 x 3/4 "d2"+1/2 "d2"=10
"d1"=3/4"d2"
3/8"d2"+1/2"d2"=10
"d2"=3/4d₂
7/8"d2"=10/ 8/7
"d1"=3/4 "d2"
"d2"=80/7
"d2"=3/4 x 80/7
d₂=80/7
"d2"=8 4/7
"d2"=11 3/7
"R2"=4 2/7
"R2"=5 5/7
wynik:większy=5 5/7cm mniejszy=4 2/7cm
*proszę o naj! bardzo potrzebne*
Pozdrawiam i z góry dzięki