Rownaniem sprzecznym nazywamy takie ktorego nie spelnia zadna liczba.
rownaniem tozsamosciowym nazywamy takie ktore spelnia kazda liczba.

1. Podaj przyklad rownania a) sprzecznego, b) tożsamościowego.

2. Sprawdż, czy podane rownanie jest tozsamosciowe.
a] x + 3 = ⅓ (3x + 9)
b] 2x - 4 = 4 -2x
c] 5 - 7x = 4 - 7x + 1
d] 3x = 0

3. Sprawdz czy podane rownanie jest sprzeczne.
a] x - 1 = 2(x - 3) - x
b] z = z - z
c] 3m = 4 + 3m

4. jaka liczbe nalezy zastapic litere m aby rownanie 2x+5=½(m+4x) bylo
a] sprzeczne
b] tozsamosciowe

Prosze nie pisac tylko tak lub nie tylko rozpisac to rownanie i wtedy napisac tak czy nie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-12T10:09:50+01:00
Zad 1
a) rownanie liniowe sprzeczne
3(2x-4)-2(x+6)-4x=0
6x-12-2x-12-4x=0
6x-2x-4x=12+12
0x=24
b)rownanie liniowe tozsamosciowe
2(x-2)-3(2x+1)-(4x+7)=0
2x-4-6x-3+4x+7=0
2x-6x+4x=-7+3+4
0x=0
zad2
a)x+3=1/5(3x+9)
x+3=0,6x+1,8
x-0,6x=1,8-3
0,4x=-1,2
x=-3 jest
b)2x-4=4-2x
2x+2x=4+4
4x=8
x=2 jest
c)5-7x=4-7x+1
-7x7x=4+1-5
0x=0
x=0 jest
d)3x=0
x=0 nie jest( ale tego nie jestem pewna)
zad 3
a) x-1=2(x-3)-x
x-1=2x-6-x
x-2x+x=-6+1
0x=-5
0=-5 jest
b)z=z-z
z-z+z=0
z=0 jest
c)3m=4+3m
3m-3m=4
0m=4
0=4 jest
zad 4
...............
4 2 4