Odpowiedzi

2010-03-11T18:45:45+01:00
A) 4x> 5x+5
4x-5x>5
-x>5 /× (-1)
x<5

b) 2x-2< 3x+3-2
2x-3x<1+2
-x<3 /×(-1)
x>-3

c) 3x+6-6+2x≥8
5x≥8/÷5
x≥8/5

d) 6x-10+10>6x-3
6x>6x-3
6x-6x>-3
0>-3

e) 10x+15≤2x+12+15
10x-2x≤27-15
8x≤12/÷8
x≤12/8
x≤3/2
1 5 1
2010-03-11T18:50:32+01:00
A)
4x>5(x+1)
4x>5x+5
-x>5//*-1
x>-5
b)
2(x-1)<3(x+1)-2
2x-2<3x+1-2
2x-3x<2+1-2
-x<1//*-1
x<-1
c)
3(x+2)-2(3-x)≥8
3x+6-6+2x≥8
5x≥10//:5
x≥2
d)
2(3x-5)+10>3(2x-1)
6x-10+10>6x-1
0>-1 (brak rozwiazania tej nierówności)
e.
5(2x+3)≤2(x+6)+15
10x+15≤2x+12+15
10x-2x≤-15+12+15
8x≤12//:8
x≤2/3
  • Użytkownik Zadane
2010-03-11T18:56:06+01:00
A)4x>5(x+1)
4x>5x+5
4x-5x>5
-x>5
x>-5
b)2(x-1)<3(x+1)-2
2x-2<3x+3-2
2x-3x<3-2+2
2x-3x<1
-x<1
x<-1
c)3(x+2)-2(3-x)>8
3x+6-6+2x>8
3x+2x>8-6+6
5x>8
x>8/5
x>1 i3/5 tutaj ten znak> oznacza wiekszy lub rowny tylko nie wiem jak to sie robi
d)2(3x-5)+10> 3(2x-1)
6x-10+10>6x-3
6x-6x>-3
0>-3 jest to sprzecznosc czyli nie ma rozwiazania
e)5(2x+3)< 2(x+6)+15
10x+15<2x+12+15
10x-2x<12+15-15
8x<12
x<1i 1/4 tan znak < oznacza mniejszy lub rowny